Strake veien Universitet og Høgskole

Blir du først litt kjent med et yrke, skjerper det ofte tørsten etter kunnskap. Du aner konturene av noe mer.

Når du har fagbrevet i hånden, tar du ett år på skolebenken med allmenpåbyggning. Innsatsen gir deg eksamen i allmennfagene. Med papirer på såvel fag- som studiekompetanse søker du opptak ved høgskole eller universitet. Der kan du studere transportteknikk, logistikk og transportøkonomi. Dine kunnskaper vil være meget etterspurt i transportbransjen.

Kompetansen din gjør det også mulig å søke andre studieretninger, det være seg så vel lege, advokat, sykepleier som arkeolog.

Godt å vite at du har mulighet til å velge, siden drømmer, interesser, ambisjoner og familiesituasjon kan forandre seg over tid.

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Trøndelag

Postadresse:
Fætta 123
7652 Verdal

Telefon: 971 72 254
E-post:  okbt@okbt.no


Levert av  
mangadexmangadex