Lærebedrifter


OKBT eies pr. idag av 160 medlemsbedrifter innen bil- og transportfag. Alle medlemsbedriftene er godkjente lærebedrifter.

 
Medlemsbedrifter innen transportfag som har egne hjemmesider er markert - trykk på 
bedriften så kommer du inn på hjemmesiden deres eller øvrige sider med kontaktinformasjon.
Flertallet av bedriftene er godkjent i yrkessjåførfaget, de som er godkjent i logistikkfaget er markert.
 
 
Medlemsbedrifter innen transportfag
Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Trøndelag

Postadresse:
Bomveien 3

Telefon: 950 22 200
E-post:  okbt@okbt.no


Levert av