Info om OKBT

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Trøndelag (OKBT) ble etablert som privat stiftelse for bilfagene i 1989, og senere omdannet til forening.

Hovedmålet til OKBT er å fremme lærlingordningen i medlemsbedriftene ved å hjelpe bedriftene med å administrere lærlingeordningen og med å gi opplæring som dekker læreplanen.

I 1996 ble kontoret godkjent for transportfagene.
 
OKBT er godkjent for bilfaget lette kjøretøy, bilfaget tunge kjøretøy, billakkererfaget, bilskadefaget, chassispåbyggerfaget, hjulutrustningsfaget, logistikkfaget, motorsykkelfaget, reservedelsfaget og yrkessjåførfaget.

Pr. november 2020 har OKBT 160 medlemsbedrifter. Dette er bedrifter spredd over hele norddelen av fylket, med ca 70 % innen bil, og 30 % innen transport. Antall løpende lærekontrakter i 2018 er ca. 180.

Kontoret finansieres gjennom en andel av lærlingtilskuddet og medlemsavgift. 
Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Trøndelag

Postadresse:
Fætta 123
7652 Verdal

Telefon: 971 72 254
E-post:  okbt@okbt.no


Levert av  
mangadexmangadex