Hvordan kommer jeg inn på VG 2 Transport og Logistikk?

Inntakskrav

Du må ha ett av følgende kurs: 
VG1 Service og samferdsel eller VG1 Teknikk og industriell produksjon. 
Du må ellers ha godt syn, god førlighet og generell god helse.


Hvilke fag får jeg undervisning i?
Fagfordeling, Allmenne fag (8 timer i uken):

 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnslære
 • Kroppsøving 

Transportfag (27 timer i uken):

 • Transport og Logistikk
 • Bransjeteknikk
 • Prosjekt til fordypning 

Hva er innholdet i transportfagene?
I løpet av skoleåret får du opplæring i blant annet:

 • Føreropplæring personbil
 • Truckføreropplæring
 • Kunde- og servicebehandling
 • Lager- og terminallære
 • Informasjonsbehandling i lager og transport
 • Dokumenter
 • Farlig gods
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidspraksis i bedrift 

Hvorfor søke VG2 Transport og Logistikk?

 • Med fagbrevet i hånden har du svært gode jobbmuligheter i en utfordrende og interessant bransje. Innenfor transportbransjen er det ca. 250 000 medarbeidere på landsbasis. Statistikken viser at det hvert år kommer inn 5% (eller ca. 12 000) nye medarbeidere. I dag utdannes det ca. 350 elever i transportfaget.
 • Du får en solid og variert fagutdannelse. Du kan velge om du vil bli Yrkessjåfør eller Logistikkoperatør. I alle yrker stilles det etter hvert større og større krav til medarbeiderne. Dokumentert kunnskap gjennom fagbrev legges det meget stor vekt på. Behovet for fagarbeidere i næringen er meget stort.
 • Gjennomført VG2 Transport og Logistikk gir meget gode muligheter for læreplass.
 • Det er mange transportbedrifter i fylket både sentralt og ikke minst i distriktene. Vi anmoder derfor spesielt elever fra distriktene om å søke.
Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Trøndelag

Postadresse:
Fætta 123
7652 Verdal

Telefon: 971 72 254
E-post:  okbt@okbt.no


Levert av  
mangadexmangadex