Vil du bli yrkessjåfør?

En utdannelse i Yrkessjåførfaget gir deg mange muligheter. Yrket gir mulighet for god lønn, en spennende og variert arbeidsdag og frihet til å råde over egen tid. Veien til egen virksomhet er kortere enn i de fleste andre jobber.

Sentrale arbeidsoppgaver i faget er:

 • Sikker og miljøvennlig transport av varer og personer
 • Service og kundebehandling
 • Lasting og lossing
 • Sikring av last
 • Dokumentere transportoppdrag
 • Vedlikehold av kjøretøy og bruk av teknisk utstyr

Yrkessjåførutdannelsen skal gi førerkort i klasse C/CE eller D/DE (lastebil/ lastebil med tilhenger, buss/buss med tilhenger). Yrkessjåførfaget kan i tillegg gi kompetansebevis for transport av farlig gods, kransførerbevis og truckførerbevis.
Alle som tar utdanningen får pålagt grunnopplæring for Yrkessjåfører (140/280 timer grunnopplæring)

Kunnskaper og ferdigheter yrkessjåføren må ha:

Yrkessjåføren må ha god trafikkforståelse, gode kjøreferdigheter og kunnskaper om miljømessige konsekvenser av handlinger i trafikken.Yrkessjåføren må kunne arbeide planmessig og ta selvstendige avgjørelser. Du må være nøyaktig og vise ansvar for varer og passasjerer som transporteres.

Yrkessjåføren må kunne samarbeide med både kolleger og kunder og ha en utpreget serviceinnstilling. Gode kommunikasjonsevner og riktig håndtering av teknisk krevende kjøretøy er viktig.

Yrkessjåføren får blant annet følgende opplæring:

 • Føreropplæring på lastebil og vogntog
 • Adr - grunnkurs (farlig gods på vei)
 • Brannslukking
 • Kompetansebevis på truck (flere klasser)
 • Førstehjelpskurs 
 • Kranopplæring (ikke lengre krav for å få fagbrev)
 • Utføre kjøreoppdrag
 • Kjøretøylære og vedlikehold
 • Kundebehandling og økonomi
 • Transportdokumenter
 • Gods- og persontransport
 • Holdning og etikk i trafikken 

Arbeidsplasser
Det finnes et stort mangfold av arbeidsoppgaver. Du kan jobbe innen nærtransport og langtransport. Noen jobber bare dagtid, mens andre har skiftarbeid. Kort sagt, mulighetene er mange og varierte.

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Trøndelag

Postadresse:
Fætta 123
7652 Verdal

Telefon: 971 72 254
E-post:  okbt@okbt.no


Levert av  
mangadexmangadex